เงื่อนไขการสั่งผลิต

1. สั่งผลิตเสื้อ

ขั้นต่ำ 60 ตัว สำหรับ เสื้อโปโล ( สีดำ และ ขาว )
ขั้นต่ำ 60 ตัว สำหรับ เสื้อโปโล ( สีอื่น )
ขั้นต่ำ 80 ตัว สำหรับ เสื้อยืด

2. หลังจากที่ท่านเลือกแบบ และ คลิกสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์

หลังจากที่ท่านเลือกแบบ และ คลิกสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ www.numsiri.com แล้ว ทางเราจะส่ง แบบตัวอย่างเป็นไฟล์รูปภาพ ไปให้

กับท่านทางอีเมลพร้อมกับแนบ ใบเสนอราคา หลังจากที่ท่านตกลงราคาและสรุปแบบตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว กรุณาเซ็นเอกสาร และส่งกลับที่
Fax : 02-464-5738
หรือ
Email : numsirigarment@hotmail.com

3. ลูกค้าจ่ายค่ามัดจำ 50% จากยอดจำนวนเต็ม ก่อนสั่งผลิต

ลูกค้าจ่ายค่ามัดจำ 50% จากยอดจำนวนเต็ม ก่อนสั่งผลิต
หลังจากชำระแล้ว รบกวน Fax ใบสลิปการโอนเงินมาที่ 
Fax : 02-464-5738
หรือ
Email : numsiri@outlook.com
ส่วนที่เหลือ อีก 50% ชำระในวันส่งของ

4. ระยะเวลาในการผลิตเสื้อ

4. ระยะเวลาในการผลิตเสื้อ ประมาณ 7-14 วัน
หลังจากที่ลูกค้าชำระมัดจำ 50% เข้ามา

5. ฟรีค่าส่ง

5. ฟรีค่าส่ง ถ้ามียอดการสั่งผลิต 20,000 บาท ขึ้นไป ( เฉพาะในกรุงเทพ )

ในกรณีที่ ยอดน้อยกว่า 20,000 บาท หรืออยู่ต่างจังหวัด ทางเราจะแจ้งค่าส่งให้ทราบในใบเสนอราคา

.