การจัดส่งสินค้า

magic-delivery-ft

ฟรีค่าส่ง ถ้ามียอดการสั่งผลิตเสื้อยืด
หรือ โปโล 20,000 บาท ขึ้นไป
( เฉพาะในกรุงเทพ )

ในกรณีที่ ยอดน้อยกว่า 20,000 บาท หรืออยู่ต่างจังหวัด ทางเราจะแจ้งค่าส่งให้ทราบในใบเสนอราคา

วิธีการจัดส่งสินค้า

1. ไปรษณีย์

2. บริษัทขนส่ง

3. บริษัททัวร์

4. เครื่องบิน

.